Ga naar de inhoud

Wondernemen

transformatie
Wondernemen

De essentie

Stel je voor hoe heerlijk het is als jij gaat doen wat bij jou past en waar je blij van wordt.
Dat je ontspannen en vol vertrouwen werkt aan je persoonlijke en professionele ontwikkeling. Wondernemen nodigt je uit om de ontmoeting met jezelf aan te gaan en vanuit een stevig zelfbewustzijn naar buiten te treden. Vol levenslust en vitaliteit zet je een nieuwe energie in de wereld waarin je zorg draagt voor jezelf, anderen de planeet.

Als je wilt Wondernemen ga je door een diep transformatieproces waardoor je bewuster kunt kiezen voor een leven dat bij jou past. Waarin je de krachtige verbinding met je essentie, je wezenlijke zijn ervaart. Je gaat je leven en werk zo inrichten dat het je plezier, voldoening en energie oplevert.

Door te Wondernemen draag je bij aan een wezenlijk andere samenleving. Een samenleving waarin welzijn en liefde centraal staan. Waarin we naar elkaar omzien en met elkaar een gemeenschap vormen die functioneert op basis van overvloed vanuit vertrouwen. Wondernemen nodigt uit om deze ontdekkingsreis te maken.

opleiding

Programma

De basis instrumenten in het programma wondernemen zijn verbinding maken met je hart en het gebruik van creativiteit. Door creatief te werken daal je af van je hoofd naar je hart en schep je ruimte voor nieuwe inzichten. Door authentiek te zijn gebeuren er wonderen.
Je gaat dus ook echt creatief werken door bijvoorbeeld tekenen, schilderen en/of schrijven.
Het programma nodigt uit om samen te werken, elkaar te inspireren en kennis te delen.

We doorlopen de volgende fasen:

 • Je begint met verstillen, helemaal aanwezig zijn in het hier en nu. Door naar binnen te keren ga je onderzoeken wat jouw unieke cadeau aan de wereld is. Dit doe je in een individuele coachsessie. Een zogenaamde persoonlijke sleutel sessie die is ontwikkeld door Louis Bothlingk van CareFirst.
 • De volgende fase is verlangen. Wat is je droom en wat wil je doen als je helemaal je hart volgt? Zonder blokkades ga je je helemaal open stellen voor je verlangens. Zo kom je op je eerste ideeën van wat je wilt doen.
 • Al je beelden, dromen, ideeën en verlangens ga je vervolgens verwoorden. Wat in je leeft laat je steeds meer naar buiten komen en ga je concretiseren. Dit werk je uit naar een concept. Dat concept kan ook een tekening of schildering zijn.
 • Dan ga je je hart verbinden met dat wat je wilt realiseren. Je gaat steeds voelen of wat je doet klopt in je hart. Zo binnen, zo buiten. Je gaat je concept uitwerken naar een ontwerp/prototype waar je mee naar buiten kunt treden.
 • Je gaat je plannen delen met de buitenwereld en reacties vragen. Dit vraagt het vasthouden en versterken van je vertrouwen in jezelf en het pad dat je loopt. Je gaat je prototype, waar je je met hart en ziel  mee verbonden voelt, aanpassen. Dat is heel kwetsbaar. Je prototype ontwikkelt zich tot een product, dienst of project.
 • Als laatste ga je verwezenlijken en je product of dienst daadwerkelijk aanbieden of je project/initiatief starten. Waar nodig werk je op een creatieve manier aan een bronplan of business canvas. Alle randvoorwaarden die nodig zijn om van start te kunnen worden ingevuld.

Enthousiast? Aanmelden? Vragen? Je kunt een mail sturen aan: contact@passendveranderen.nl

Bijsluiter van het programma: Je gaat leren door te doen, samen met de andere deelnemers. Het programma zoals hierboven beschreven moet je vooral zien als leidraad. In de praktijk is de ontwikkeling van je droom naar realiteit een cyclisch proces. Soms moet je even weer een stapje terug, of even stil staan. Soms zit je even vast en/of heb je suddertijd nodig. Het is jouw proces en dat is leidend, het programma is volgend.

waardering

Data en kosten

Data
Het programma bestaat uit online bijeenkomsten met daarnaast thuisopdrachten. In totaal zijn er om de week 6 gezamenlijke bijeenkomsten. Het is altijd een eigen keuze, maar samenwerken met andere deelnemers maakt het programma nog leuker. Daarnaast krijg je ook drie individuele coachsessies gedurende het traject. De eerste individuele coachsessie gaat over het vinden van jouw persoonlijke sleutel,  jouw unieke cadeau aan de wereld,  te vinden. Jouw bijzondere bijdrage aan de wereld zal een belangrijke leidraad zijn in het programma.

Je kunt je op ieder moment aanmelden. Als er weer 6 aanmeldingen binnen zijn gaat er weer een programma lopen. In overleg worden data vastgesteld om het programma te volgen.

Je kun je aanmelden door een mailtje te sturen naar: contact@passendveranderen.nl

Als je vragen hebt, kun je die ook naar dit mailadres sturen.

Kosten
Ik werk op basis van een liefdevolle bijdrage op basis van je waardering voor mijn diensten en jouw persoonlijk budget. Na iedere workshop of coachsessie zal ik je vragen om een bedrag te bepalen wat goed voelt. De betaling vindt hierdoor ook gespreid plaats.
Deze manier van ‘betalen’ past wat mij betreft ook bij de nieuwe wereld. Je oefent met het betalen van een eerlijke prijs, voor jezelf en naar mij toe.

Vooralsnog werk ik BTW vrij. Als je in loondienst werkt en je een opleidingsbudget hebt,  kun je dit aan dit programma besteden. Ga je ondernemen als zzper of bedrijf, dan kun je een deel van de kosten vergoed krijgen bij je belastingaangifte als voorbereidingskosten.

bewustzijn

Doelgroep

De wereld verandert in een hoog tempo. Er ontstaat steeds meer een collectief bewustzijn dat de samenleving zoals die nu georganiseerd is, ons niet meer dient.

Wondernemers zijn mensen die werken aan bewustzijnsontwikkeling en vanuit hun hart een diep verlangen hebben om vorm te geven aan een nieuwe wereld. Een wereld waarin ieder mens gezien en gewaardeerd wordt. Zodat ieder vanuit eigen uniciteit en talenten zich kan ontplooien in een waardevolle en inclusieve samenleving.

Mensen die genieten van de betekenis, zingeving en verdieping in hun leven en werk, daar trots op zijn en voldoening uit halen.

foto: Pixabay.com

“Wij doen waarvan anderen denken dat het niet kan”

intuïtie

Positionering Wondernemen

Wondernemen is zowel een persoonlijke als een systeem transformatie.

Jij hebt zelf de sleutel in handen door je leven anders in te richten. Dit kun je doen door te luisteren naar de stem van je hart en te voelen wat jij echt belangrijk vindt in je leven. Je bewust te worden van je dromen en je verlangen en hier ‘werk’ van te maken. Op deze manier ga je je bewustzijn transformeren en ontwikkelen, je gaat je overtuigingen en gangbare patronen onderzoeken.

Alles wat je aangeleerd hebt door opvoeding, door school, door de samenleving en dat wat niet bij je past, mag je loslaten. Hierdoor ga je anders naar de wereld kijken. Je durft naar je hart te luisteren en je intuïtie te volgen. Zo ga je anders denken, nieuwe vragen stellen, andere oplossingen zien en uit bestaande patronen stappen. Je nodig nieuwe energie en inspiratie uit in je leven.

De grootste transformatie die je met Wondernemen aangaat is dat je je minder gaat afstemmen op wat de buitenwereld jou oplegt, maar dat je je leven inricht op basis van wat voor jou goed voelt in je hart.

Wondernemen is pionieren, een nieuwe, onbekende wereld instappen en vormgeven. Met een nieuwe bewustzijnswerkelijkheid vanuit onbevangenheid, openheid, creativiteit en vertrouwen.

Jij steekt je licht aan en dan zul je merken dat je daarmee ook anderen aansteekt. Dat er meer mensen zijn die een diep verlangen hebben naar een andere samenleving. Wondernemen doe je dus ook niet alleen. Dit doe je samen met anderen, zo bouwen we samen aan een nieuwe samenleving met een ‘Weconomie’ die ten dienste staat aan het welzijn en de welvaart van ons allemaal.

rechtvaardig

Weconomie

Naast de oude wereld werken we samen aan een nieuwe wereld.
Door te Wondernemen bouwen we  aan een Weconomie. Een  eco-systeem wat de samenleving ondersteunt. Waarin het niet draait om winst maken met de handel in producten en diensten. Maar een eco-systeem waarin zorgdragen voor jezelf, de ander en de planeet centraal staan. Dit is de toetssteen voor Wondernemen.

Kapitaal wordt gevormd door de passie en talenten van mensen, producten en diensten zijn een uitkomst. De Weconomie gaat over jouw bijdrage aan een waardevolle samenleving. Je leeft en werkt vanuit je hartsverlangen om waarde toe te voegen aan de samenleving.

De Weconomie en het geldsysteem staat ten dienste van de gemeenschap en maakt er integraal onderdeel van uit. Het maakt een liefdevolle en zorgzame samenleving mogelijk op basis van de volgende uitgangspunten:

 • Energie stroomt door de samenleving naar daar waar het nodig is, dit kan in de vorm van geld.
 • Kapitaal wordt gevormd door mensen en ieders unieke talenten, ieder mens voegt iets toe aan de samenleving en dat is in waarde (geld) uit te drukken.
 • Je identiteit wordt bepaald door wie je bent, niet door wat je doet.
 • Ieder mens is waardevol, gelijkwaardig en uniek, los van kennis, kunde of opleiding.
 • Er is genoeg voor iedereen.
 • Je hebt de vrijheid om je leven vorm te geven zoals jij dat wilt.

Omdat jij in je leven en werk je hartsverlangen volgt, is de organisatievorm met hiërarchische structuren niet zo belangrijk meer. Je kunt nu beginnen en dit kan als dit nodig is uitmonden in een vorm van een bedrijf, project, buurtinitiatief, stichting, of iets anders. Maar die vorm is niet meer zo relevant. Daar krijg je mee te maken zolang we nog onderdeel zijn van het oude systeem.

Ik heet je Welkom